×
Keratokonus Hastalığının Belirtileri Nedir?

Keratokonus Hastalığının Belirtileri Nedir?

Gözün şeffaf tabakasında meydana gelen yapısal bozukluklar sebebiyle; Keratokonus hastalarında çeşitli görme bozukluklarına rastlanmaktadır. İlk ve en önemli belirtisi görme kalitesindeki ve görme yetisindeki bozukluk olan Keratokonus hastalığında, yaşanan görme kayıpları hastalığın evresine göre farklılık göstermektedir. Hastalar belirtiler sebebiyle, mevcut görme bozuklukları için kullandıkları gözlükleri sürekli değiştirme ihtiyacı duyabilmektedir.
 
Keratokonus belirtilerinden en yaygın olanları; miyopi ve astigmatizmadır. Hem uzağı hem de yakını görmekte hastalığın seviyesine bağlı olarak zorlanan hastalar, bu görme kayıplarının zamanla arttığını hissetmektedir. Şeffaf dokudaki eğimli yapının ışığın kırılmasında yarattığı etki, uzak ve yakın haricinde görsel algı bozukluklarına (dağınık ve dalgalı görme, bulanık görme vb.) da sebep olabilmektedir.