×

Op. Dr. Hüseyin ASLANKARA

1981, Denizli doğumlu olan Dr. Hüseyin Aslankara, 2016 yılından beri Göz Akademi Hastanesi’nde çalışmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Aslankara, uzmanlık eğitimini de aynı üniversitede göz hastalıkları üzerine tamamlamıştır.Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde ve Özel Salihli Hastanesi’nde görev yapmıştır. Demirci Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak hizmet vermiştir.

Dr. Aslankara, glokom, kornea, katarakt, refraktif cerrahi, retina, nöro-oftalmoloji ve şaşılık cerrahisinde uzmanlaşmıştır.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Oftalmoloji Derneği ve Amerikan Akademi Oftalmoloji Derneği gibi topluluklara üyedir.

YURTİÇİNDE YAYINLANMIŞ MAKALE VE ÇALIŞMALARI

 • BENİGN PROSTAT HİPERTROFİSİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN TAMSULOSİNİN FLOPİ İRİS YAPICI ETKİSİ, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2006;10:485-489
 • DEV YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANINDA CERRAHİ YAKLAŞIM, Retina-Vitreus 2008;16(2):127-131
 • YAŞ TİP YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNDA PEGAPTANİB SODYUM ENJEKSİYONU, Retina-Vitreus 2009;17(1):19-22
 • GELENEKSEL DEKOLMAN CERRAHİSİNDE SİHİRLİ ÇEVRELEME MESAFESİ: 12 MM, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2009;18(3):176-181
 • YAŞ TİP YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNDA İNTRAVİTREAL RANİBİZUMAB ENJEKSİYONU, Retina-Vitreus 2010;18(2):134-138
 • GLOKOMATÖZ GÖRME ALANI DEFEKTLERİNİN HUMPHREY FULL THRESHOLD, FASTPAC, SITA STANDART VE SITA FAST TESTLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI, Glokom-Katarakt 2010;5(2):102-105
 • PROLİFERATİF DİYABETİK RETİNOPATİDE UZUN DÖNEM LAZER FOTOKOAGÜLASYON SONUÇLARIMIZ, Retina-Vitreus 2011;19(2):113-116
 • İLK ÜÇ DOZ SONRASI STABİLİZASYON ORANLARI AÇISINDAN RANİBİZUMAB VE PEGAPTANİB SODYUM MONOTERAPİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Turk J Ophthalmol 2012; 42: 211-15
 • MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ VE HEIDELBERG RETİNAL TOMOGRAFİ İLE RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASI ANALİZİ: GÖRSEL UYARTILMIŞ POTANSİYELLER VE FONKSİYONEL DİZABİLİTE İLE KARŞILAŞTIRMA, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:258-264
 • GLOKOM HASTALIĞI VE YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERANSININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Turk J Ophthalmol 2014; 44: 83-87
 • Primer Açık Açılı Glokom, Normotansif Glokom ve Oküler Hipertansiyonda Korneal Histerezis ve Korneal direnç Faktörü, MN Oftalmoloji 2016
 • Visual Results Following Implantation of a Refractive Multifocal Intraocular Lens in One Eye and a Diffractive in the Contralateral Eye, Turk J Ophthalmol 2018; 48: 6-14
 • Femtosaniye lazer yardımlı katarakt cerrahisi deneyimi: İlk 100 olgu, Glokom Katarakt dergisi 2018
 • Katarakt cerraisi ile kombine femtosaniye lazer non-penetran intrastromal astigmatik keratotomi, Turkiye klinikleri oftalmoloji dergisi 2018

YURTDIŞINDA YAYINLANMIŞ MAKALELER

 • TİME DOMAİN VERSUS SPECTRAL DOMAİN OPTİCAL COHORENCE TOMOGRAPHY: FİNDİNGS İN ACUTE CENTRAL SEROUS CHORİORETİNMOPTHY S Afr Optom2012;71:166-170
 • COMPARATİVE STUDY OF PHOTODYNAMİC THERAPY MONOTHERAPY VERSUS TRİPLE MANAGEMENT İN AGE-RELATED MACULAR DEGENERATİON. Turk J Med Sci. 2014;44(5):889-95

YURT DIŞI SÖZLÜ BİLDİRİLERİ VE POSTER SUNUMLARI

 • Corneal hysteresis and its relationship with intraocular pressure in primary open angle glaucoma, low tension glaucoma and ocular hypertension, 10th EGS Congress Copenhagen 2012, Denmark
 • İndications and outcomes of Ahmed glaucoma Valve implantation in treating of difficult cases of complicated glaucoma.
 • DOG Congress 2018, Bonn, Germany
 • Phacoemulsification with intraocular lens implantation in patients with Behcet’s disease: Complication and visual outcomes
 • 18th International Congress of Young Medical Scientists 2018, Poznan, Poland
 • Results from a randomized controlled trial of femtosecond laser-assisted capsulorhexis and lens fragmentation in a patient with white brunescent cataract.
 • 36th ESCRS Congress 2018 Vienna, Austria
 • Preliminary visual and clinical outcomes in femtosecond laser-assisted cataract surgery: A single-center retrospective cohort analysis of 200 eyes in Turkey
 • 36th ESCRS Congress 2018 Vienna, Austria
 • Nonpenetrating femtosecond laser intrastromal astigmatic keratotomy combined with cataract surgery
 • 36th ESCRS Congress 2018 Vienna, Austria
 • Korneal ring implantation results in patients with keratoconus
 • 36th ESCRS Congress 2018 Vienna, Austria
 • A comparison of intraoperative ranibizumab and dexamethasone intravitreal implant used during vitrectomy for refractory diabetic macular edema.,
 • 18th EURETİNA Congress 2018 Vienna, Austria
 • Visual and clinical outcomes of 23 G trans-conjunctival pars plana vitrectomy for macular hole, a comparison of phaco-vitrectomy with the only vitrectomy
 • 18 th EURETİNA Congress 2018 Vienna, Austria
 • Results of a randomized controlled trial comparing combined intravitreal dexamethasone implant (ozurdex) versus intravitreal ranibizumab (lucentis) in patients with diabetic macular edema at the time of cataract surgery.
 • 18 th EURETİNA Congress 2018 Vienna, Austria

YURT İÇİ SÖZLÜ BİLDİRİLER VE POSTER SUNUMLAR 

 • Glokomatöz görme alanı defektlerinde Humphrey full tresold, fast pack, SİTA standart ve SİTA fast test stratejilerinin karşılaştırılması, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2007 Antalya
 • Göz kapağı tümörlerinin etiyoloji ve klinik açıdan incelenmesi, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2007 Antalya
 • Dev yırtıklı dekolmanlarda cerrahi yaklaşım ve sonuçlar, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2007 Antalya
 • Konvansiyel dekolman cerrahisinde sörklaj mesafesi, 12 mm sihirli uzaklık, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2007 Antalya
 • Limbal Kök Hücre Nakli, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008 Antalya
 • Blow-out fraktürlerinde tedavi sonuçlarımız, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008 Antalya.
 • Yaş tip senil maküla dejenerasyonunda intravitreal pegabtanib sodyum uygulama sonuçları, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008 Antalya.
 • Enükleasyon ve evisserasyon cerrahi sonuçlarımız, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2008 Antalya
 • Kromoforlu lenslerin kısa dalga boyu otofloresans görüntüleme yöntemi üzerine etkisi var mı? TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2009 Antalya.
 • Yaşa bağlı makula dejeneresansı ve glokom hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkileri. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2009 Antalya.
 • Obstruktif uyku apne sendromu glokom ilişkisi. TOD 43. Ulusal Kongresi, 2009 Antalya
 • Nazolakrimal kanal tıkanıklarında transkanaliküler multidod lazer dakriyorinosistostomi sonuçlarımız. TOD 44. Ulusal Kongresi, 2010 Antalya
 • Su içme testinin merkezi kornea kalınlığı ve kornea biyomekanik özellikleri üzerine etkisnin incelenmesi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2012 Antalya. 
 • Primer açık açılı glokom, normotansif glokom, oküler hipertansiyon ve normal olgularda Oküler Response Analizörü ve Goldmann Aplanasyon Tonometrisi ile ölçülen göz içi basıncı, korneal histerezis, korneal direnç faktörü karşılaştırılması ve ölçülen göz içi basınç değerlerinin merkezi kornea kalınlığı ile ilişkisini belirlemek.  TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2012 Antalya. 
 • Atipik diffüz koroidal hemanjiyom: TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2012     Antalya.
 • Femtosaniye lazer yardımlı katarakt cerrahisi ve simultane korneal arkuat insizyon ile astigmatizma tedavisi, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2017, Antalya
 • Matür beyaz kataraktta femtosaniye lazer ile hızlandırılmış ön kapsülotomi, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2017, Antalya
 • Femtosaniye lazer yardımlı katarakt cerrahisi (FLACS) deneyimi: İlk 100 olgu, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2017, Antalya
 • Parastagonospara avenae fungal keratitli olgu, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2017, Antalya
 • Tedaviye Dirençli Glokom Olgularında Ahmed Glokom Valvi Uygulamasının Uzun Dönem Sonuçları, TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2018, Antalya
 • 0-6 yaş erken çocukluk dönemi sekonder duyusal şaşılıklarda klinik özellikler, etyolojik nedenler ve tedavi sonuçları, TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2018, Antalya
 • Primer ve sekonder alt oblik kas aşırı fonksiyonu bulunan olgulara uyguladığımız alt oblik miyektomi cerrahisi sonuçlarımız, TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2018, Antalya
 • Tek taraflı peripailler miyelinli sinir lifleri, miyopi, ambliyopi, TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2018, Antalya

İletişim : haslankara@gozakademi.com.tr

Güncelleme Tarihi : 27-06-2022

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat X