Hızlı
Randevu
Talebi
Untitled Document

Refraktif Cerrahi Birimi ve Excimer Lazer

Kırma Kusurları

Cisimleri net görmek için, ışık ışınları gözün içinden geçerler ve gözün arka duvarını oluşturan retina üzerinde odaklaşırlar. Gözün içindeki mercek iyi bir odaklaşma sağlamak üzere ışık ışınlarını kırmakla görevlidir. Retina ışık ışınlarından oluşan görüntüyü alır ve optik sinir yoluyla beyne gönderir.

Kırılma kusurlarının en önemli belirtileri görme azlığı, gözlerde ağrı ve rahatsızlıktır. Uzağı görememe (miyopi ve hipermetropi), yakını görememe (presbiyopi), gözün yatay ve dikey kırıcılıklarının farklı olması (astigmatizma) görme kusurlarına verilen addır. Miyopide görüntü retinanın önünde odaklaşırken, hipermetropide retinanın arkasında odaklaşır, astigmatizmada ise iki farklı noktada odaklanması nedeniyle bulanık bir görüntü oluşur.

Lazer tedavisi, gözün kırma kusurlarında uygulanan, gözlük ve kontakt lense bağımlılığı ortadan kaldıran en son tedavi yöntemlerindendir. Hastanemizde en yaygın olarak uygulanan yöntem LASİK olmakla birlikte güvenilirliği ispatlanmış tüm refraktif cerrahi yöntemler (İLASIK, WAVEFRONT LASIK-LASEK, PRK ,LASEK, Epi-LASİK, İNTACS, FAKİK İOL) uygulanmaktadır. 

Kimlere Uygulanabilir? 

Size öncelikle ayrıntılı bir göz muayenesi ve tetkikler yapılacaktır. Eğer kontakt lens kullanıyorsanız yumuşak lenslerin 1 hafta sert ve gaz geçirgen lenslerin 3 hafta öncesi çıkarılması gerekmektir. Kırma kusurunuz ve gözlük numaralarınız önce damlasız sonra damlalı olarak tespit edilecektir. Göz içi basıncınız ölçülecek, biyomikroskopta özellikle kornea ve gözdibi (retina) ayrıntılı olarak incelenecektir. PENTACAM adlı son tekonoloji cihazımızla korneanın haritası, korneanın kalınlığının ölçümü (pakimetri), göz yaşı düzeyi (schirmer), gece ve gündüz gözbebeği büyüklüğü ölçümü ve görüş kalitesini gösteren öncül dalga (wavefront) ölçümleri yapılacaktır.

Lazer ameliyatında amaç, kişinin önce göz sağlığını korumak daha sonra gözlük ve lensten kurtarmaktır. Her göz lazer ameliyatına uygun olamayacağı gibi, başarı oranı gözün yapısına bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Bu sebeple başarılı bir operasyon için öncelikle hasta seçiminin doğru yapılması ve hastanın çok detaylı bilgilendirilmesi gerekir.

Ayrıca muayene sırasında, sistemik bir hastalığınız ve düzenli kullandığınız bir ilacınız varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendirmelisiniz.

→ 18yaşınıdoldurmuş,

→ Son bir yılda 0,50 D'den fazla göz kusuru değişmemiş
-8 diyoptriye kadar miyopisi
+4 diyoptriye kadar hipermetropisi
4 diyoptrye kadar astigmatı olan,

→ Kornea dokusu kalınlığı yeterli olan kişiler lazer ameliyatı olabilir.

Kimlere Uygulanamaz? 

→ Romatizma hastalığı olanlarda,
→ Diyabeti olanlarda,
→ Hamilelerde,
→ Bebek emziren kadınlarda,
→ Daha önce göz cerrahisi geçirmiş olgularda,
→ Keratokonus hastalarında,
→ Göz tansiyonu ve katarakt gibi göz problemleri olan hastalarda lazer uygulanmamalıdır.

İLASİK

İLASİK, günümüzde kullanılan en gelişmiş laser teknolojisi olup bilgisayar kontrolünde kişiye özel BIÇAKSIZ (İNTRALASE) LASER teknolojisi ile korneal flep oluşturulması ve yine kişiye özel bir tedavi olan ADVANCED CUSTOMVUE (WAVEFRONT) tedavisinin birlikte uygulanması ile oluşan yeni bir tedavi şeklidir.İLASİK’te her şey sizin göz bulgularınıza ve göz yapınıza göre planlanmakta ve size özel bir tedavi uygulanmaktadır

İLASİK tedavisi FDA onaylı bir tedavi olmasının yanı sıra NASA astronotlara ve ABD ordusu savaş pilotlarınınİLASİK olmalarına onay vermektedir. Bu da göstermektedir ki astronot ve savaş pilotları gibi mükemmel görmeyi gereken işlerde çalışan insanlar için gerekli görme keskinliğini sağlayan bir tedavi şeklidir. Çok güç koşullarda çalışan insanlarda ve çok iyi görmesi gereken insanlarda dahi bu tedavi rahatlıkla uygulanabilir.

Lasik Nedir? 

Mikrokeratom adı verilen özel, otomatik bir cihazla kornea adı verilen saat camı gibi saydam yüzeyden ince bir kapakçık (flep) kaldırılır. Bu kapakçığı kaldırmadaki amaç, korneanın orta tabakasına ulaşmaktır. Kapakçık oluşturulduktan ve yukarı kaldırıldıktan sonra excimer lazerle bir bilgisayar programı kılavuzluğunda, kornea cerrahın planladığı gibi yeniden şekillendirilir. Daha sonra kapakçık, herhangi bir yapıştırıcıya ihtiyaç duyulmadan tekrar yerine yerleştirilir. Toplam ameliyat süresi 10 dakikadır.

Görme genelde 1. gün iyi olsa da net bir sonucun alınması 1 ayı bulabilir. Göz derecenize göre %90-95'in üzerinde bir başarı elde edilir. İlk operasyondan en az 6 ay sonra yapılan kontrolde gözünüzde numara kaldığı tespit edilirse tüm muayene ve tetkikler tekrarlanır ve PENTACAM ile yeterli kornea kalınlığı operasyon yapılmasına izin verirse eski flep yenisi kesilmeden kaldırılır ve 2. lazer operasyonu yapılabilir.

Custom Lasik Nedir? 

Lasik, Wavefront adı verilen özel programla kişinin kornea yapısına özgün olarak yapılabilir. Gözün optik sisteminden kaynaklanan ışık saçılmaları ve normalden sapmalar öçülerek kişinin kornea yapısına ve tüm göz optik sistemine özgün lazer uygulamasıdır. Merkezimizde Wavescan analizatörü kullanılmaktadır. Bu yöntem gece az görme, ışık saçılma ve dağılmalarını azaltmakta vede görme kalitesini artırmaktadır.

PRK ve Lasik Nedir? 

Her iki yöntemde de korneada lazer öncesi kapak oluşturulmaz. Lasik cerrahisinin uygulanamadığı korneanın ince yada düz olduğu durumlarda yada numaranın düşük olduğu hastalarda tercih edilmektedir. LASEK PRK'nın değişmiş hali olan nisbeten yeni bir uygulamadır.

PRK'da korneanın en üstündeki epitel olarak adlandırılan en ince doku sıyrılarak alttaki yüzeye lazeri uygulanmasıdır. LASEK'in PRK'dan farkı alkol kullanılarak kaldırılan epitelin excimer lazer uygulaması sonrası tekrar yerine konması, ağrının daha az olması ve iyileşme hızıdır.

Her iki uygulamada da hastalara epitelin kendisini yenileme sürecini çabuklaştırmak ve gözü korumak amacı ile 3-4 gün süreyle kontakt lens takılır.

Hastalar 2-3 gün ağrı, batma, sulanma, artmış ışık duyarlılığı hissederler. Bu dönemde görme bulanıktır. İyi görme düzeyine 3-4 haftada ulaşırlar.

Epi-Lasik Nedir? 

Lasik uygulanamayan ince kornealı gözlerde lasekteki gibi alkol kullanılarak epitelin kaldırılması yerine burada epikeratom adındaki bir aletle epitelin kusursuz kaldırıldığı için prk ve lasek'e alternatif bir yöntemdir. Korneanın ince olması nedeniyle LASİK'teki gibi 120 mikron değil 50 mikron kaldırılmaktadır. Excimer laer uygulandıktan sonra LASİK'teki gibi flep kapatılarak ameliyat sonlandırılmaktadır. 1-2 gün süren bir ağrı ve PRK ve LASEK'e göre daha hızlı iyileşme görülmektedir.

Fakik İol Nedir? 

Göz yapısı lazer tedavisi olmaya uygun olmayan (örneğin ince kornea) ya da yüksek miyop ve hipermetrop gözlerin gözlük yada lens kullanmadan net bir görüşe sahip olası için yapılan bir operasyondur.

Gözde hastanın kendi merceğine dokunmadan, iris denilen göze rengini veren yapının önüne yada arkasına ikinci bir göz içi mercek yerleştirilmesidir. Bu ameliyatta lazer ameliyatı hazırlıklarına ek olarak ön kamara derinliği ve kornea hücre sayının tespiti de önemlidir.

Kornea İçi Halka Yerleştirilmesi (İntacs, Ferrara, Ring, Keraring)

Kornea yapısı LASİK tedavisi olmaya uygun olmayan keratokonus (korneanın öne doğru sivrileşmesi) hastalığında hem göz derecesini düşürmek hem de keratokonusun en ileri safhasında tek tedavi yöntemi olan kornea nakline gitmesini yavaşlatmak ya da engellemek için uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Saydam tabakanın normal yapısına döndürülmesi esas amaçtır. Görme kusuru tamamen gidermek için değil, azaltmak için uygulanır. İstenildiği zaman kolayca çıkarılabilir. Halka ameliyatları hastanemizde bıçaksız intralaze (femtosecond) lazer ile yapılmaktadır. Ameliyat anestezik damla damlatılarak yapılır. Ağrısız, acısız olması yanında işlem 10-15 dakika kadar sürer. Ameliyat sonrası göz bandaj ile kapatılmaz. Bu yöntem ile korneal halka ameliyatları son derece güvenli olup, başarı oranı çok yüksektir.

Excimer Tedavisi Hakkında

Excimer Lazer Tedavisi Öncesi Dikkat Etmeniz Gerekenler

 • Tedavi günü yemek yemenizin hiçbir sakıncası yoktur

 • Düzenli kullandığınız bir ilaç varsa lütfen kesmeyin fakat doktorunuza bilgi verin.

 • Operasyon günü lütfen göz makyajı yapmayınız ve parfüm kullanmayınız.

Tedavi Süreci

 • Lazer odasına girmeden önce gözleriniz sadece damla ile uyuşturulacak ve ameliyattan 45 dakika kadar önce size sakinleştirici bir ilaç verilecektir. Bu ilaç ameliyat heyecanının giderilmesi ve uyumun arttırılması amacıyla verilmektedir.

 • Operasyon öncesinde steril bir ortam olduğu için üzerinize bir gömlek ve başınıza bone takılacak ve o bölümde kullanılan bir terlik giydirilecektir.

 • Lazer odasına girdiğinizde özel lazer yatağına sırtüstü uzanmanız ve başınızı düz tutmanız istenecektir.

 • Lazer masasına uzandıktan sonra, göz kapaklarınız antiseptik: solüsyon ile silinir ve üstünüz steril bir örtü ile örtülür. Göz kapaklarınızı ayırmak için özel bir kapak ekartörü kullanılır. Bu sayede isteseniz de gözünüzü kapatamazsınız.

 • Tedavi başladığında eğer LASIK operasyonu yapılacaksa korneada bir flep açılması için özel bir alet takılacaktır. Bu alet, vakumu başladığında çok kısa bir süre hiçbir şey görmeyeceksiniz, lütfen paniklemeyin. Tedavi sırasında lazer göze kilitlendiğinden, hasta gözünü oynatsa bile lazer gözü takip edecektir.

 • Rahat olmanız ve kendinizi sıkmamanız, ameliyat süresini oldukça kısaltacaktır.

 • Tedavi süresi her göz için yaklaşık 4-5 dakika sürecektir.

 • Tedavi bittikten sonra gözleriniz bandajlanmadan lazer odasından çıkacak ve hastaneden çıkmadan önce doktorunuzun son bir kontrol yapması için bekleme salonuna alınacaksınız.

 • Bu arada gözünüze antibiyotikli damlalar damlatılır.

 • Yaklaşık 30 dakika bekledikten ve kontrolünüz yapıldıktan sonra eve dönebilirsiniz.

Excimer Lazer Tedavisi Sonrası

 • Bulanık görmeniz tamamen normal bir durumdur. 2 saat gözlerinizde yanma, batma, sulanma olabilir.

 • Ağrı nadirdir, ancak olursa basit bir ağrı kesici ile geçecektir.

 • Gözlerinize ellerinizi sürmemeli, kaşımamalı, ovalamamalısınız.

 • Banyo yapmayın ve yüzünüzü yıkamayın.

 • Televizyon seyretmeyin ve okumayın.

 • damlanızı doktorunuzun söylediği şekilde kullanın.

 • Tedavinin ertesi günü, hastalarınızın hastanemizde kısa bir kontrol olması gerekecektir ve bu kontrol son derece önemlidir. Bu kontrolden sonra, tedavileri tamamlanan kişiler normal yaşantılarına geri dönerler.

 • 1. hafta ve 1. ay kontrolleriniz vardır.

 • 10 gün süreyle makyaj sakıncalıdır.

 • 20 gün süreyle havuz ve denize girmek sakıncalıdır.

 • Tedavinin ertesi günü yapılan kontrolden sonra banyo ve duş yapabilirsiniz ancak ilk günlerde gözünüze sabun ve şampuan kaçırmaktan kaçının.